Geschiedenisklassen

In samenwerking met PAM-Velzeke (website) is er een driedaags evenwichtig programma uitgewerkt. Gebaseerd op de eindtermen van het lager onderwijs met als thema geschiedenis. We varen terug in de tijd van de dino’s, over de Jagers, Grieken, Romeinen tot in de Middeleeuwen. Vandaar passeren we het ontstaan van de steden tot aan het heden. We verkleden ons, spelen een heus tijdsbandenspel met honderden voorwerpen. Verhalen en sagen van vroeger kleuren de avonden. We gaan aan de slag als riet vlechter, een oude ambacht. Een niet te missen programma voor jouw 3e graad klas.

Hoofddoelstellingen:

Het programma is gericht naar kinderen van de derde graad lager onderwijs.

We leren de kinderen, de grote periodes uit de geschiedenis en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.

Door op een didactische uitgekiemde manier te werken leren we de kinderen om belangstelling te hebben voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders.

Geschiedenisklas in het PAM-Velzeke (website)

Het provinciaal archeologisch museum heeft, vertrekkend vanuit de archeologie, als hoofdopdracht het onderzoek en de verspreiding van de kennis inzake het materiële erfgoed en de invloed ervan op de ontwikkeling van onze samenleving. Het pam Velzeke is opgezet als een instelling die vertrekt vanuit de archeologie. Het opgegraven erfgoed wordt er bewaard én tegelijk wil ze haar vondsten en kennis aan het grote publiek kenbaar maken, onder meer door de bezoekers de geschiedenis op een actieve manier te laten beleven.

Het museum probeert naast het tentoonstellen ook de archeologie uit de sleuven, de vitrines en de depots te halen om de bezoeker het verleden te laten herbeleven en zijn historisch bewustzijn te stimuleren. Dit gebeurt door educatieve projecten , vaste en tijdelijke tentoonstellingen.

Pam-Velzeke is dan ook een grote troef voor onze regio. Hun aanbod wordt dan ook volledig opgenomen in onze geschiedenisklassen. De goed opgeleide gidsen staan al klaar om jouw klas te ontvangen.

Programma aanbod voor 2 tot 5 dagen.

Er is geen vaste structuur, elke school beslist mee hoe hun meerdaagse schooluitstap bij ons er uitziet.

We bieden een lijst aan activiteiten die in dit kader passen:

- Tijdbandenspel: De kinderen gaan aan de hand van een pleinspel op een speelse manier belangrijke gebeurtenissen op een tijdlijn trachten te plaatsen.

- Middeleeuws schilderen en schrijven: in deze workshop kunnen de kinderen aan de slag gaan met tekenen en schrijven, maar dan wel met de middelen die er toen voorhanden waren. Verf maken en kalligrafie staan voorop.

- Bezoek provinciaal Archeologisch museum: Als we het hebben over geschiedenis, dan is een bezoek aan PAM Velzeke onontbeerlijk.

- Het twaalf kofferspel: Dit is een spel dat een volledige dag in beslag kan nemen. Hier moeten de kinderen verhalen koppelen aan het bijhorende voorwerp.

- ….

Geschiedenisklassen

  • d