Steunfonds

Kansarme kinderen hebben het een stuk slechter in België in vergelijking met andere industrielanden. Dat blijkt uit een studie van Unicef waarin het lot van kinderen in kansarmoede vergeleken wordt binnen de groep van Oeso-landen (westerse industrielanden) en de Europese Unie. Vooral op vlak van onderwijs is de kloof met kinderen uit de middenklasse groot. Hoog tijd dus om te investeren in betere onderwijskansen voor alle kinderen.

We willen mee helpen om kinderen uit kwetsbare gezinnen de mogelijkheid te geven om met hun lagere school op meerdaagse uitstap te gaan naar ons jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele. Scholen met veel kansarme kinderen kunnen immers vaak de kosten niet doorrekenen aan de ouders en kunnen die kosten niet zelf betalen.  Het gevolg is dat deze kwetsbare kinderen uiteindelijk niet mee gaan op de  meerdaagse schooluitstap. Het gevolg is dat sommige scholen geen meerdaagse schooluitstappen meer aanbieden.

Met dit fonds willen we scholen een korting geven op hun meerdaagse schooluitstap. Dit wensen we te doen op basis van het aantal kansarme kinderen die de betrokken school heeft ingeschreven in het jaar dat de school naar ons toekomt. Dit staat dus los van het betrokken individu. 

Voor uitgebreide info download onze PDF


Het doel en belang van het project:

We bieden kansarme schoolkinderen de mogelijkheid tot een meerdaags verblijf in het jeugdverblijf Oud Klooster Dikkele, via een korting gefinancierd door het steunfonds.
We geloven in de meerwaarde van zo’n meerdaagse schooluitstap voor iedereen, ongeacht de sociale achtergrond.
Veel meer hierover.

Criteria voor de scholen:

We kunnen dankzij dit fonds korting aan scholen geven op basis van en in verhouding tot hun Sociaal-Economische Status (SES).
Tevens kan de school aantonen dat ze ook zelf initiatief genomen heeft om financiële hulpmiddelen te vergaren voor hun meerdaagse schooluitstap.
De school moet beide punten kunnen aantonen.

Hoe mensen/bedrijven/organisaties/… kunnen doneren:

> U kan ook uw gift storten via Stichting Pelicano op het rekeningnummer BE41 0689 3450 6010 met vermelding: “2019/002 FVV Steunfonds Oud Klooster Dikkele”. Voordeel om het via deze weg te doen: bij giften vanaf 40 euro kan u een fiscaal attest krijgen.
> Elke groep bij het boeken van een verblijf de mogelijkheid om 1euro/overnachting/persoon te doneren.
> Personen/organisaties/bedrijven… die een personeelsfeest of een happening organiseren, kunnen de genodigden uitnodigen om bij te dragen aan het project. Wie het wenst krijgt een voorstelling van het project voor de genodigden.

 Transparantie:

Alle giften en financiële ondersteuning aan scholen wordt in de jaarrekeningen ingeschreven. Deze jaarrekeningen worden ter controle  voorgelegd aan account Bart Joos en de algemene vergadering van de vzw.