Creatief expressie-atelier

Op een speelse en creatieve manier leren kinderen zichzelf beter kennen. We doen een creatieve oefening gericht op het proces. Het is niet de bedoeling om een 'mooi' werk te maken, het gaat meer om hoe je het maakt, hoe het ontstaat en hoe jou dat raakt. We maken een individueel creatief werk dat iets verteld over onszelf. Samen dragen we zorg voor een warme en respectvolle sfeer waarin iedereen de oefening kan ervaren. Het is de bedoeling de durf te stimuleren om met wat er binnenin leeft naar buiten te komen via het beeld. Hetzij door het eigen werk te laten zien aan de anderen, hetzij door er een woordje uitleg bij te geven in de groep.

  • Doelgroep: 6 tot 12 jaar
  • Aantal: De hele groep wordt betrokken adhv. een doorschuifsysteem en samenwerking met de begeleiding. (1 begeleider per 10) We werken toe naar een gemeenschappelijk toonmoment.
  • Duur: 2 à 3 uur afhankelijk van de grootte van de groep
  • Prijs: op aanvraag

Waarom creatief expressie-atelier?

Deze activiteit stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen, respect voor elkaar en is goed voor de groepscohesie, tijdens het kamp maar ook verder in het schooljaar.

Deze activiteit op maat

Op jullie vraag kan ik een actueel thema in het groepsgebeuren verwerken in een thema en medium dat aansluit bij de interesses van de groep. We rekenen maximaal 3 werkuren aan. Contacteer ons voor meer info.