Pleinspel: kolonisten van het insectenrijk

  • Doelgroep: lager onderwijs
  • Aantal: max. 48
  • Duur: 2h
  • Plaats: de kloostertuin
  • Prijs: gratis

Dit spel is gebaseerd op het gezelschapspel “De kolonisten van Catan”. Het spel maakt kinderen op speelse wijze attent op natuur en bio-diversiteit.
De begeleiding staat in voor het verloop van dit spel, er zijn minstens 3 begeleiders nodig. De voorbereiding zal goed moeten doorgenomen worden. Het spelmateriaal is allemaal aanwezig.
De voorbereidende teksten kan je hieronder downloaden:

Reserveren kan via het jeugdverblijf.